Ön itt van: 
  1. Home  
  2. Impresszum 

Impresszum

www.christian-koenen.hu

Üzemeltető: Christian Koenen KFT
Ügyvezető: Christian Wirtz, Michael Brianda

Cím: 
9027 Győr, Ipari Park
Égerfa u. 9
Magyarország
Telefon: +36 96 511 470
Fax: +36 96 511 479
info@ck.hu

Ha kérdései vannak ezzel a weboldallal kapcsolatban, kérjük szíveskedjenek az info@ck.hu címhez fordulni.

Adószám: 23418532-2-41
EU adószám: HU23418532

UniCredit Bank Hungary Zrt.
IBAN: HU91 1091 8001 0000 0110 3428 0018
SWIFT: BACXHUHBXXX

 

A felelősség kizárása (disclaimer)

A tartalomért vállalt felelősség
Állások kínálójaként a TMG 7. § 1. bek. szerint a jelen oldalakon megjelenített saját tartalmakért az általános törvényeknek megfelelően vagyunk felelősek. A TMG 8. – 10. § szerint állások kínálójaként nem vagyunk azonban kötelesek arra, hogy az átadott vagy tárolt idegen információkat felügyeljük vagy olyan körülményeket vizsgáljunk, amelyek jogellenes tevékenységre utalnak. Az információk eltávolításának vagy zárolásának általános törvények szerinti kötelezettségét ez a kijelentés nem érinti. Az erre vonatkozó felelősségvállalás azonban csak a konkrét jogsértés tudomásunkra jutásának az időpontjától kezdődően lehetséges. Ennek megfelelő jogsértések ismertté válása esetén ezeket a tartalmakat haladéktalanul el fogjuk távolítani.

A hivatkozásokért (linkekért) vállalt felelősség
Ajánlatunkban szerepelnek harmadik felek olyan külső weboldalaira irányuló hivatkozások (linkek), amelyeknek a tartalmát nem tudjuk befolyásolni. Ezért ezekért a tartalmakért felelősséget sem tudunk vállalni. A hivatkozott oldalak tartalmáért mindig az adott ajánlattevő vagy az oldalak üzemeltetője a felelős. Azokat az oldalakat, amelyekre a link létrehozásának időpontjában hivatkozunk, az esetleges jogsértés szempontjából megvizsgáltuk. Jogellenes tartalmak a link létrehozásának időpontjában nem voltak felismerhetők. Jogsértésre utaló konkrét adatok nélkül azonban nem várható el tőlünk azoknak az oldalaknak a folyamatos tartalmi ellenőrzése, amelyekre hivatkozunk. Jogsértések ismertté válása esetén az ilyen hivatkozásokat haladéktalanul el fogjuk távolítani.

Szerzői jog
A jelen oldalakon az oldalak üzemeltetői által készített tartalmak a német szerzői jog hatálya alá tartoznak. A sokszorosításhoz, szerkesztéshez, terjesztéshez és bármilyen jellegű értékesítéshez a mindenkori szerző ill. készítő írásbeli hozzájárulására van szükség. Ezt az oldalt csak magáncélra szabad letölteni vagy lemásolni, kereskedelmi célra azonban nem. Amennyiben a jelen oldalon található tartalmakat nem az üzemeltető készítette, akkor a harmadik felek szerzői jogát figyelembe vesszük. A harmadik felek által készített tartalmakat, mint ilyeneket,külön megjelöljük. Ha ennek ellenére Ön mégis szerző jog megsértését észlelné, kérjük, hogy erről megfelelően tájékoztasson minket. Jogsértések ismertté válása esetén az ilyen jellegű tartalmakat haladéktalanul el fogjuk távolítani.
 

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem
Weboldalunkat rendszerint személyi vonatkozású adatok megadása nélkül lehet használni. Amennyiben oldalainkon személyi vonatkozású adatokat (például nevet, címet vagy e-mail címeket) gyűjtünk, akkor erre – amennyiben lehetséges – mindig önkéntes alapon kerül sor. Ezeket az adatokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül harmadik feleknek nem adjuk tovább. Utalunk arra, hogy ennek az adatátadásnak az interneten (pl. e-mailben megvalósított kommunikáció esetén) biztonsági hézagai lehetnek. Az adatok harmadik felek hozzáférésétől való hézagmentes védelme nem lehetséges. A jogi tájékoztatási kötelezettség keretében közzétett kapcsolati adatok harmadik felek általi, nem kifejezetten kért reklám- és információs anyagok küldése céljából történő használatának ezennel kifejezetten ellene mondunk. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják maguknak a jogi lépések megtételének a lehetőségét arra az esetre, ha reklám információk kéretlen megküldésére kerül sor, például spam-mailek által.


Tájékoztatás, törlés, zárolás
Önnek bármikor joga van arra, hogy az Ön tárolt, személyi vonatkozású adatairól, azok eredetéről és címzettjéről valamint az adatfeldolgozás céljáról térítés nélkül tájékoztatást kapjon. Joga van továbbá ezeknek az adatoknak a javítására, zárolására vagy törlésére. Erre valamint a személyes vonatkozású adatok témájának további kérdéseire vonatkozóan bármikor hozzánk fordulhat a jogi nyilatkozatban megadott címen.


Kapcsolattartási formalap
Ha Ön a kapcsolattartási formalap útján érdeklődik nálunk, akkor a kapcsolattartási fomalapon szereplő adatait – az azon Ön által megadott kapcsolattartási adatokat is beleértve – az érdeklődés feldolgozása céljából és kiegészítő kérdések esetére tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

 

 

Website: Dynamic Lines GmbH

 

Bildnachweis:

© Fotolia.com

© Shutterstock.com

Christian Koenen KFT
HighTech Stencils

 

9027 Győr, Ipari Park
Égerfa u. 9
Magyarország

T +36 96 511 470
F +36 96 511 479

info@ck.hu
 

© 2022 Christian Koenen KFT.